Vi samarbetar numera med Posam vilket gör det möjligt att ta del av andra Kungsbackaföreningars program.
Följ denna länk:

Kungsbackaseniorerna