Måndag 17 april, Göran introducerar Excel

Denna måndag fick vi en inblick i hur Göran med hjälp av Excel kan hjälpa såväl Anita som sig själv med vår kafeterias redovisning.

Med hjälp av sitt ”barristaprogram”  som baseras på Excels otaliga funktioner kan Anita få veta hur många bullar hon ska skaffa. Kassören Göran får ett korrekt underlag att bokföra det influtna kontanta beloppet samt motsvarande Swish samtidigt som antalet närvarande noteras.

Förutsättningen är givetvis att vi gör rätt när vi knappar in våra önskemål

Först ska vi markera någon av rutorna N, K, K+B  samt skriva ett tecken och trycka ENTER. Vill vi betala med Swish måste vi dessutom sätta ett tecken i Swish-rutan och därefter ENTER.

Om vi inte trycker ENTER efter varje inmatning är risken att det skrivna inte registreras och det blir fel.

Några av Excels funktioner håller även koll på om vi råkar skriva fel och t.ex. markerar både K ock K+B. Då får vi anmärkning.

Programmet hämtar en lista på våra medlemmar från det officiella registret så att alla kan boka sitt fika.

Excels alla funktioner 

Efter några frågor tackade vi Göran för en mycket pedagogisk presentation med en varm applåd.

Leif

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.