Leifs föredrag om AI den 2023-05-08

Igår besvarade Leif frågan om varför det är viktigt med Artificiell intelligens och även en typ av AI som kallas AGI artificiell generell intelligens. Det är en typ som kan utföra alla uppgifter som en människa kan göra och till och med bättre än en människa kan göra.
Det är ett ambitiöst mål som har fascinerat forskare, filosofer och science fiction-författare i årtionden. Vad skulle det innebära att skapa en AGI? Hur långt har vi kommit i vår strävan efter att uppnå det? Vilka utmaningar och möjligheter skulle det medföra för mänskligheten och samhället?
Det är några av de frågor som Leif pratade om. Tyvärr hade han inget svar på det, likt ovanstående stora experter.

Leif gav en kort historik om utvecklingen av artificiell intelligens, från de tidiga pionjärerna till de senaste framstegen inom maskininlärning och djupinlärning.

Slutligen gav Leif oss några råd om hur vi kan förbereda oss för att möta möjliga missbruk av AI på ett ansvarsfullt och etiskt sätt.

Det var ett trevligt föredrag och jag lyssnar gärna på det igen.

Kjell