2023-05-15 Görans föredrag om sina datorer ur ett historiskt perspektiv.

Datorns utveckling har genomgått många teknikskiften. Göran visade den, tekniska utvecklingen ur egen vinkel. Den visade hur snabbt utvecklingen gått från hans första lilla dator som knappt klarade någonting till det senaste ”monstret” som arbetar med två skärmar.

Idag är datorer mycket mer avancerade och har blivit kompaktare och mer kraftfulla. De har utvecklats från att vara stora räknemaskiner till att bli små och bärbara. De har också blivit mer användarvänliga och har fått fler funktioner som gör det möjligt att göra mer än bara att skriva text. Vi fick också se en superkompakt modell som inte var större än en mindre cigarrlåda. Vidare ett modernt minne som för länge sedan upphört att vara en "maskin" med elektrisk motor.

Göran visade upp sin första dator som sparade filer genom att spelas in på en bandspelare. Varje tangent hade 5 olika funktioner. Som skärm användes en TV.
Många olika operativsystem har använts från dos via flera versioner till dagens Windows 12 som nu är på väg.
Hans nuvarande dator är kraftig med 4 hårddiskar som alla kommunicerar med varandra, varav en operativ som lätt kan växlas ut  om den fallerar. Till datorn  är två stora bildskärmar anslutna som möjliggör arbete med två uppgifter samtidigt och dessutom tillåter att objekt flyttas mellan skärmarna med musen. Säkerhetskopiering görs via eget moln som han delar med nära och kära.
Som framgick av hans trevliga och instruktiva bildspel besitter Göran en gedigen kunskap i ämnet och han avtackades med en varm applåd.
Kjell