Nyttiga tips

Här kommer vi förmedla olika användbara tips som kan underlätta arbetet med våra IT-hjälpmedel.

Bilder från Iphone till dator

Här följer en beskrivning hur man för över bilder från mobilen till datorn.

1. Starta datorn och anslut laddningskabeln till mobilen.

2. Öppna mappen Bilder och skapa en mapp med lämpligt namn för de bilder som skall överföras.

3. Anslut laddningskabeln till datorn och tryck ”Tillåt”. I rutan i högra hörnet, tryck ”Installera enhet”.

4. Utforskaren startar i ny ruta med mappen ”Internal storage”, öppna den.
DCIM dyker upp, öppna den och olika mappar med bilder kommer upp. 

5. Öppna mapparna en i taget för att hitta de bilder som ska överföras.

6. Markera de bilder som ska föras över. En hel följd kan markeras genom att klicka på första bilden, hålla på skifttangenten och klicka sista bilden.


7. Tryck CTRL+c. (kopiera)

8. Gå till Bilder igen och markera mappen du valt som skall ta emot bilderna.  Tryck CTRL+v (klistra in) och bilderna kopieras över.


9. Har detta fungerat bra kan man nu radera de överförda bilderna i mobilen.

Bluff-SMS

Just nu förekommer det falska SMS-utskick och som ser ut att komma ifrån BankID.


I dessa SMS kan det exempelvis stå:

Ditt BankID är nu spärrat 28-04-2022 på grund av säkerhetsskäl. Fortsätt här för att säkra ditt BankID https://idsakerhet.org
Avsändaren var "Din Bank".

Klickar man här kan vad som helst hända!

Länken leder till olika sidor där användaren blir uppmanad att skriva in sitt personnummer. Det avslutas med att man ska bekräfta via sin bankdosa eller trycka på start.

OBS! BankID skickar aldrig ut SMS.
Klicka inte på länken uppmanar BankID!


På samma sätt dyker det upp falska mejl som ger sken av att vara seriösa t.ex. från en bank.

Börja då med att kolla avsändaradressen. Är det fejk stämmer den inte med vad mejlet i övrigt handlar om.
Släng mejlet direkt!

Seriösa företag såsom banker m.m. skickar inte mejl om viktiga ekonomiska ärenden.

Det går även ofta att se på den märkliga svenskan i mejlet att det kan vara bluff.
Var misstänksam och uppmärksam!

Klicka aldrig på någon länk, vad som helst kan hända!