2023-11-20 Linda Nilsson presenterar föreningen GoKungsbacka Frivilligcenter.

Denna förening som är en sorts resursorganisation består av ett antal frivilliga som kan ställa upp vid behov och bistå i många olika situationer. Linda beskrev både sig själv och föreningen på informativt och trevligt sätt.

Hon är själv verksamhetsledare och föreningen har f.n. ca 70-talet medlemmar.


GoKungsbacka Frivilligcenter genomför olika aktiviteter och evenemang för att stödja samhället och främja gemenskap. Bland annat arrangerar de bokcirklar runt om i kommunen, cykelturer på äldreboenden och julbord i samarbete med Matverket och olika sponsorer. De är också involverade i skötseln av Kolla kyrkpark. Genom att besöka pensionärer arbetar de aktivt för att bryta ofrivillig ensamhet vilket är en av grundstenarna i verksamheten.


Genom att anmäla sig som volontär och delta i ideellt arbete har man möjlighet att fylla en efterlängtad funktion för många människor i samhället. Här ges även chansen att hitta nya vänner, ingå i en gemenskap och vara en del av något större.


Läs Kjells utförligare referat:  GoKungsbacka Frivilligcenter
Leif