Månadsmöte 2024-04-08, hjälpinsatser från kommunen


Idag fick vi besök av tre ”infotöser” från Kungsbacka kommun nämligen:

Filloreta Lapi, och Maria Carrasco båda biståndshandläggare samt Camilla Holmberg aktiveringssamordnare alla med socionombakgrund.

Camilla började med att informera om vad Förebyggande Enheten har att erbjuda för att hjälpa kommuninvånarna med olika tjänster. Där ingår bl.a. fixartjänst samt olika bostadsanpassningsåtgärder. Vidare ingår även trygghetslarm, stöd vid digitalt utanförskap samt hälsofrämjande hembesök.

Maria kom sedan in på olika biståndsinsatser avseende skälig levnadsnivå med inriktning på att bevara egen förmåga så långt möjligt.
Bl. a. kan kommunen erbjuda städhjälp av olika omfattning.
Allt baseras på 4 kapitlet, 1§ i socialtjänstlagen om skälig levnadsnivå.

För att få reda på vilket stöd man kan få är det enklast att ringa: 0300-83 59 00 som går till Stöd- och Omsorgskonsulenten. Det går också att mejla till:

christina.frojdlund@kungsbacka.se  eller
jessica.harenstam@kungsbacka.se

Vi fick även en sammanfattande broschyr som finns att läsa på denna länk: 
                                              Kontaktinformation

Efter många väl besvarade frågor tackades damerna med honung och en varm applåd.

Text och bild: Leif