Referat från måndagsmöten 13/2 - 27/3  2023


Måndag den 27 mars 2023,
Sten Rönnbom pratade om  Windows 11

Med sitt bildspel visade Sten vad det innebär att uppgradera till Windows 11, den senaste versionen av Windows som nu är ute och kan laddas ned gratis.

Erbjudandet om kostnadsfri uppgradering har inget specifikt slutdatum för berättigade system.För Windows 10 upphör uppdateringsmöjligheten i oktober 2025.


Sten beskrev ingående hur det går till att köra den nya versionen. Den skiljer sig i många stycken från tidigare versioner och för många kan den vara rätt så knepig lära sig.

Frågan är bara om datorn klarar av uppdgraderingen. Är den är mer än 5 år gammal klarar den troligtvis inte uppdgraderingen p.g.a. processorns kapacitet. Om den är yngre än 5 år kan datorn klara av hälsokontrollen som man kommer in på när man ska uppgradera genom Windows Update. Bärbara datorer som inte klarar hälsokontrollen bör man byta till nya. Det är i regel inte lönt att uppdatera en bärbar dator. 

När man skaffar en ny dator bör man sikta på att ha en processor generation 12, 32 GB RAM-minne, 1GB diskutrymme, med ett grafiskt Geforce GTX 1650 kort.


Sten gick vidare in på för och nackdelar med Win 11 vilket går att läsa mer om via de här länkarna:

Win11 introduktion


För/nackdel Win11


W 11 ja eller nej!

Vi tackade Sten med en varm applåd och en burk Dunderhonung.
Måndag 20 mars 2023-Artificiell IntelligensI dag fick vi nöjet att lyssna till  Magnus Olsson från Typ It där han är delägare med två till. Företaget marknadsför avancerad datateknik främst till företag.
Vi fick oss en omfattande och informativ inblick  vad som kallas AI (Artificiell Intelligens). Utvecklingen inom området är näst intill explosiv och Sverige ligger långt framme när det gäller försvarsteknik.

Numera kan man hitta AI  överallt t.ex. i  bilar och i nästan varje hem. Magnus som naturligtvis är expert inom området berättade hur han utrustat sina båda fastigheter med det senaste inom tekniken. Nästan allt kunde fjärrstyras från mobilen, belysning, värme, ljus- och ljudanläggning. Dessutom fanns videokameror  som skötte övervakning.

Genom att datorerna som används är självlärande dvs. att vid fel svar behöver inte operatören gå in utan datorn kan själv rätta det.
I och med att AI-tekniken nu gör det möjligt att fullt ut syntetisera både tal och utseende hos en person kan man skapa sk. Fake News som tycks komma från en vanligtvis betrodd person. Det öppnar skrämmande perspektiv i den moderna krigföringen som tillämpar destabilisering av samhället..

Magnus kom också in på personövervakning som förekommer i t.ex. Kina. Detta är som tur är ännu inte fullt ut tillåtet i Sverige.

Nästa generation AI kallas AGI eller Artificiell Generell Intelligens kommer ännu längre i utvecklingen mot den mänskliga förmågan. Ingen vet vad detta kommer att leda till i en framtid.
Tyvärr släpar ett fungerande ramverk efter för vad som ska vara tillåtet eller ej vilket öppnar upp för möjligheter till missbruk av illasinnade makter vid eventuella konflikter. Detta visar tydligt att människan är den svaga länken i sammanhanget.

Slutligen kom Magnus in på ytterligare tillämpningar av AI. I USA använder militären detta i förhör. Vidare finns det numera assisterade fjärrstyrda kirurgiska applikationer.

Vi tackade Magnus med en varm applåd och en burk Dunderhonung.
Leif27 februari 2023 Föredrag av Räddningstjänsten  Storgöteborg. 

Denna måndag hade vi besök av Perry Vinberg och Mikael Andersson från brandkåren i Kungsbacka. De höll ett trevligt föredrag om bränder och bränders utveckling samt farorna med röken därifrån. Syftet med dessa  föredrag är att minska antalet bostadsbränder från dagens 24.000/år. Deras insatser per år är ca 6000, företrädesvis i hemmen.

Hur skyddar man sig hemma och vad gör man för att uppfylla kraven på förebyggande åtgärder. Följande råd och anvisningar kan vara värda att lägga på minnet.

Brandvarnare bör man ha gärna i sovrummet eller anslutningen till sovrummet. Byt batteri 1 gång per år och testa den 1 gång i månaden.
Brandsläckare är mkt. viktigt, då helst pulversläckare placerad nära ytterdörren samt brandfiltar.
Vanligast i hemmen är brand på spisen. Om branden tar sig gäller:

RÄDDA   VARNA   LARMA   SLÄCK

Stäng dörrar så branden stängs inne. Röken dödar. Gå aldrig ut i ett trapphus fyllt med rök. Rökgasförgiftning är överhängande. 2-3 andetag från röken med bl.a. kolmonoxid gör att kroppens syre förbrukas och man kvävs snabbt. Hissar skall undvikas.

Ovanstående var baserat på ett instruktivt bildspel och kompletterat med kommentarer från Perry Mikael och var mycket uppskattat. Många ställde intressanta frågor. Vi vill tacka Perry och Mikael från Kungsbacka brandstation som tog sig tid att besöka oss och berätta om sin verksamhet. 

Kjell Dalquist

 


Måndag 30 januari – hjärt-lungräddning
Denna måndag fick vi besök av Owe Gustafsson från Riksförbundet HjärtLung , Kungsbacka som gav oss en både nyttig och lärorik utbildning i hjärt-lungräddning.

På en demonstrationsdocka visade han hur man gör konstgjord andning och hur den sk. Hjärtstartartaren ska appliceras och användas. Det är viktigt att göra 30 tryckningar mitt på bröstkorgen följt av två inblåsningar upprepat. Under tiden skall hjärtstartaren vara inkopplad med två elektroder på bröstet. Ambulans skall naturligtvis tillkallas i ett skarpt läge.

Denna apparat har utvecklats enormt de senaste åren och är nu inte större än ca. två mjölkpaket. Förutom att  ge strömpulser som kan starta ett stillastående hjärta kontrollerar den patientens EKG samt ger instruktioner till användaren.

Alla fick möjlighet att prova dockan och konstatera att det inte var så lätt att ge konstgjord andning. Att applicera hjärtstartaren var mycket enklare.

Mer information finns på dessa länkar:
https://www.hjart-lung.se/vart-arbete/hjart-lungraddning-hlr/sa-har-gor-du/
https://www.hlr.nu/sa-har-gor-du-vuxen-hlr/

 

Owe avtackades med en varm applåd.

Leif
Måndagsmöte 13 februari 2023Den här måndagen hade vi nöjet att hälsa  Gabriella Andersson välkommen, specialist på krisberedskap vid Kungsbacka kommun.

Hon bidrog  med ett föredrag betitlat ”Svåra tider-är Du förberedd”.
Agendan var:

  • Energiläge
  • Varje kWh räknas
  • Hemberedskap

Den inhemska energiproduktionen räcker inte alla tider på året då en stor del är väderberoende såsom vind- och solkraft. Detta innebär att vi är importberoende och därför länkade till Europas energimarknad och därmed prissättning. Totalt sett har situationen förvärrats av gasbrist och kriget i Ukraina.
Varje kWh räknas således och därför viktigt att hushålla så långt möjligt. Två möjligheter står till buds, effektivisering och nerdragning. Detta gäller såväl den egna plånboken som att energin räcker till alla.
Detta kan göras genom att använda el vid rätt tid på dygnet, tänka på att värme från el är dyrt vilket gäller allt från hårtorken till spisen, värmelementet samt varmvattenberedaren. Modern belysning är dock energisnål.
Mer att lära finns på:
https://kungsbacka.se/bygga-bo-miljo/.

Det går även att ringa Ali Zeraatkar, 0300-835401 på kommunen.

Därefter gick Gabriella över till hur man kan förbereda sig vid en kommande krissituation. Här refererade hon till två viktiga broschyrer:
Vid larm från Ringhals kärnkraftverk samt Om krisen eller kriget kommer.
Båda går att hämta på nätet, den första från Länsstyrelsen Halland den andra från MSB.se.

Skulle elen slås ut försvinner även vattenförsörjningen. Det är därför viktigt att följa de råd som ges beträffande vatten, matmatlagning men även kontanter. Det är även viktigt att hålla värmen på olika sätt.

Avslutningsvis gick Gabriella in på hemberedskap gällande säkerhet och hygien där det senare är av särskild vikt då det kan bli svårt att få snabb vård.

Gabriella avtackades med en varm applåd.
Leif