2023-10-30 Datorns inre

 

Göran höll ett engagerande föredrag om datorns viktigaste delar och hans expertis i ämnet var tydlig för åhörarna. Många var där för att lyssna på honom och det fanns en speciell atmosfär i luften som visade på deras intresse för ämnet.

I föredraget tog Göran upp flera centrala delar av en dator, både vad gäller stationära och bärbara . Han nämnde moderkortet, som är hjärtat i en dator och att det innehåller en processor, olika storlekar av internminne, samt olika typer av hårddiskar, bl.a. typerna SATA och SSD.

Han poängterade att SSD-hårddiskar är upp till fem gånger snabbare än SATA-hårddiskar, då dessa bygger på mekanik.
Göran pratade också om olika processorer olika internminnen och hårddiskar. Han tog också upp nätverkskort och videokort.

Därefter visade han exempel på sina egna datorer, inklusive en stationär dator med stora hårddiskar och kraftiga fläktar för att kyla dem. Dessutom visade han specialkylningen inuti en bärbar dator, vilken är viktig för att hålla temperaturen nere och bibehålla prestandan.

Vidare berättade han om BIOS, den centrala programvaran som har full kontroll på alla enheter anslutna till datorn och gör att den överhuvud taget fungerar .

Efter det tog Göran upp en av de vanligaste frågorna som han stöter på, i sitt medlemskap i Seniornet Fyren:

"Vilken dator ska jag köpa?".
Han poängterade att detta är en svår fråga att svara på, eftersom valet av dator bör baseras på det individuella behovet men även budget.
Vidare nämnde han att olika användningsområden, som avancerad grafisk design och spelande eller enklare uppgifter som surfning, e-post och sociala medier, kräver olika nivåer av datorprestanda.
Fabrikatet spelar sällan så stor roll, eftersom de flesta datorer inom samma prisklass har liknande hårdvara. Vad som anses vara en enkel eller medelmåttig dator kan variera beroende på individuella behov och förväntningar. Man får vad man betalar för.
Slutligen avslutade Göran med en solskenshistoria och tackades med en varm applåd.

Kjell D
Sekreterare