Föredrag den 2024-03-04 av representanter för kommunens avd. för konsumentrådgivning samt  ekonomisk rådgivning.

Denna måndag fick vi besök av Anna Björnör samt Eva Norrand Andersen båda utbildade jurister.

Eva inledde med att berätta vad avd. för konsumentrådgivning kan erbjuda och vilken hjälp som finns att få när det gäller våra rättigheter som konsument. Man har tre år på sig att reklamera en vara. Under tredje året måste man emellertid själv kunna visa att felet fanns från början. Just resor är ett besvärligt kapitel med många ärenden. Man arbetar vidare med priskontroll

Hon nämnde även den nya lagen om telefonförsäljning som säger att köp måste bekräftas skriftligen

Slutligen visade hon en video från MSB som tydligt visade hur man inte skall bete sig på nätet om man vill slippa påhälsning när man är bortrest.

Anna redogjorde för vad kommunens avdelning för ekonomisk rådgivning kan erbjuda oss medborgare om vi skulle råka i ekonomiskt trångmål.

Det kan gälla att få ekonomin i balans, skuldsanering, allvarligare förändringar i livet såsom dödsfall m.m.

Hon visade vidare ett diagram som visade att antalet skuldsaneringar visar tendens att öka. Orsaker är bl.a. SMS-lånen men även näthandeln. Det är för lätt att handla mer än man behöver.

Generellt menade hon att det bättre att söka hjälp tidigt än att vänta till det blivit riktigt besvärligt.

Eva och Anna avtackades med en varm applåd.

Här följer några bra länkar:

Hur skyddar jag mig
Broschyr från Förvaltningen för Service

Text och bild: Leif