Måndag 2024-03-25, Glasögonmagasinet presenterar sig.

Synen är ett av våra viktigaste sinnen och som man måste vara rädd om. Detta blev vi på ett både trevligt och instruktivt sätt informerade om av Åsa Sebelius samt Ulrika Andersson, båda leg. optiker, från Glasögonmagasinet.

Företaget är en sammanslutning, 2015, av Optikkällaren och Glasögonmagasinet som tidigare samarbetade och som nu har 21 butiker.

Åsa började med att gå igenom ögats komponenter, utifrån och in. I samband med det gick hon även in på hur skador kan uppkomma dels på grund vanskötsel men även av sjukdomar, vissa mediciner samt åldrande.
Tårfilmen är viktig då annars det yttersta lagret, hornhinnan, kan skadas. Gula fläcken kallas det område mitt i ögats näthinna där du ser som skarpast. När du blir äldre kan gula fläcken förändras, vilket kan leda till att du får svårt att se tydligt.

Ett problem som går att avhjälpa är grå starr som är vanligt bland dem som är 75+. Det svåraste bekymret är nog Grön starr, även kallad glaukom, en ögonsjukdom som gradvis påverkar den ytterst viktiga synnerven och kan leda till synfältsbortfall.

Ulrika gick mer in på hur synundersökningar går till och vad man kan upptäcka i form av defekter och hur dessa kan avhjälpas.
Anamnesen, dvs. sjukdomshistorien, är en viktig faktor. Huvudvärk på eftermiddagen pga. stressigt jobb, vissa mediciner, är orsaker som kan påverka synförmågan.
Vid undersökningen används bl. a. ett oftalmoskop, en ögonkikare, med vilken man kan se in i ögat och närmare studera näthinnan längst in och därmed observera skador på den.

Efter många och väl besvarade frågor avtackades Åsa och Ulrika med en varm applåd.

Text och bild: Leif